Styczeń 6, 2019

OZONOWANIE

Co to jest ozon?

OZON  O3 tritlen – to nietrwała alotropowa odmiana tlenu.
Ozon jest niebieskawym gazem o specyficznej ostrej woni. Jest jednym z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych posiadającym unikalne właściwości aseptyczne – bakteriobójcze, grzybobójcze, silnie utleniające.
Działanie bakteriobójcze ozonu jest około sto (!) razy skuteczniejsze i trzy tysiące razy szybsze niż chloru.

Jak działa ozon?

Istotą działania ozonu jest gwałtowne utlenianie. Ozon natrafiając na różne zanieczyszczenia w powietrzu bądź poprzez wnikanie w strukturę materiałów (dywany, tapicerka, tynk) wchodzi z nimi w reakcję chemiczną powodując ich utlenienie.
Trzeci atom tlenu w jego cząsteczce sprawia, że ozon jest ​bardzo aktywny chemicznie gazem – bardzo łatwo reaguje z cząsteczkami zanieczyszczeń takimi jak zapachy, bakterie, wirusy, pleśnie i grzyby. Rozkłada je, w mniej złożone, i zwykle nieszkodliwe cząsteczki. Pozostały ozon w sposób naturalny rozpada się z powrotem do tlenu, co sprawia, że jest on bardzo przyjazny środowisku. Dezynfekcja pomieszczeń z zastosowaniem ozonu jest dużo bardziej efektywna, niż tradycyjne z zastosowaniem środków chemicznych.

 

Jakie substancje usuwa ozon?

Ozonowanie skutecznie usuwa pleśnie, grzyby i ich zarodniki, bakterie, wirusy, roztocza kurzu domowego, a także nieprzyjemne zapachy w tym dymu papierosowego. Ozon neutralizuje również toksyczne substancje budowlane oraz pyłki kwiatowe.
Grzyby i pleśnie

Grzyby są powodem zapleśnienia ścian i zapachu stęchlizny. Wywołują też różne choroby w organizmach ludzi, zwierząt i roślin. Zagrzybienie jest najczęstszym powodem nieprzyjemnych zapachów z układów klimatyzacji. Ozon niszczy nie tylko same grzyby, ale również zarodniki i formy przetrwalnikowe skutecznie neutralizując zapachy przez nie wytwarzane.

Zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego

Ozonowanie usuwa zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego ( w tym również zapach dymu tytoniowego) niszcząc lotne cząstki, które przenoszą zapachy. Ozon nie kryje nieprzyjemnych zapachów lecz je usuwa. Odór papierosowy zawiera kilka tysięcy związków chemicznych – ozon powoduje, że utleniają się one do związków prostszych, mniej szkodliwych i nie posiadających ostrego zapachu.

Drobnoustroje

Bakterie i wirusy są powodem wielu zakażeń i chorób. Działanie bakterii jest przyczyną rozkładu produktów spożywczych, które wydzielają przy tym nieprzyjemną woń. W zetknięciu z ozonem bakterie, wirusy i ich przetrwalniki ulegają zniszczeniu nie powodując więcej zagrożenia.

Roztocza

Roztocza należą do saprofitów, czyli organizmów odżywiających się martwą i złuszczoną materią organiczną. Roztocza występują więc tam, gdzie najczęściej przebywamy. Mogą być przyczyną ataków astmy czy alergii. Już niewielkie stężenie ozonu powoduje śmierć roztoczy i przeciwdziała ich rozmnażaniu.

 

Pyłki kwiatowe

Pyłki mogą powodować alergie, podrażnienia oczu, gardła czy nosa. Pod wpływem ozonu zawarte w pyłkach kwiatowych alergeny tracą swoje niepożądane właściwości.

Toksyczne substancje zawarte w materiałach budowlanych

Są to związki szczególnie niebezpieczne przy długotrwałej inhalacji ich oparów, a niektóre z nich posiadają właściwości rakotwórcze. Ozon powoduje rozpad pierścienia węglowego substancji zawartych w rozpuszczalnikach, lakierach organicznych, klejach itp. – niweluje ich zapach i szkodliwe działanie na organizmy ludzi i zwierząt.
Insekty i gryzonie

Tlenek węgla (czad)

Tlenek węgla powstaje przy niecałkowitym spalaniu (na przykład gazu ziemnego). Jest to substancja bardzo niebezpieczna, silnie trująca, bezwonna. W kontakcie z ozonem czad utlenia się do znacznie mniej niebezpiecznego dwutlenku węgla.

Ozonowanie pozwala pozbyć się wszystkich insektów typu karaluchy, prusaki, pająki, mole oraz gryzoni typu myszy, szczury (insekty i gryzonie wyczuwając ozon opuszczają dane pomieszczenie).

 

Jak gaz może dezynfekować?

Ozon jest cięższym od powietrza, niebieskim gazem, wykazującym niezwykle silne właściwości dezynfekujące. W porównaniu do najpopularniejszego środka dezynfekującego – chloru – ozon wykazuje 50-krotnie skuteczniejsze działanie odkażające, a efekty jego działania są 3000 razy szybciej widoczne.

Ozon w postaci gazowej dociera do najbardziej niedostępnych miejsc, których nie można odkazić za pomocą innych środków.

Czy ozon jest szkodliwy dla człowieka?

Ozon jest szkodliwy dla człowieka tylko w wysokim stężeniu lub gdy jest wdychany przez dłuższy okres czasu.

Czy ozon szkodzi zwierzętom, roślinom i przedmiotom znajdującym się w pomieszczeniu?

Ozon jest całkowicie bezpieczny dla przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu. Nie niszczy lamp, dywanów czy mebli. Podczas procesu ozonowania należy usunąć z ozonowanego pomieszczenia wszystkie zwierzęta oraz rośliny.

 

Czy po ozonowaniu  brzydki zapach powróci?

Zapach nie powróci, jeżeli proces ozonowania zostanie przeprowadzony właściwie i zostanie ukierunkowany na zlikwidowanie źródła zapachu. Wyjątkiem jest zapach stęchlizny, który powróci, jeżeli nie usunie się wilgoci, która tą woń wywołuje.

Ile wynosi czas neutralizacji ozonu?

Po przeprowadzeniu ozonowania ozon degraduje się do postaci czystego tlenu. Po około 30 minutach po zakończeniu procesu stężenie ozonu spada o połowę. Po każdych kolejnych 30 minutach jego poziom obniża się o połowę, aż do momentu całkowitego rozkładu.

Czy zastosowanie ozonu jest bezpieczne?

Tak, ponieważ ozon rozkłada się do postaci czystego tlenu i nie pozostawia po sobie żadnych odpadów.

Do czego wykorzystywany jest ozon?

Ozon wykazuje bardzo szerokie zastosowanie. Skutecznie wykorzystywany jest w dezynfekcji, w niszczeniu nieprzyjemnych zapachów, w leczeniu czy w kosmetologii. Coraz częściej stosuje się go także w rehabilitacji, przemyśle spożywczym, rolnictwie czy w ponownym wykorzystaniu ścieków.