Styczeń 9, 2018

regulaminu świadczonych usług

REGULAMIN TAPMOR SZCZECIN

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki wykonania usług prania dywanów/prania tepicerek meblowych oraz innych usług dodatkowych zawartych w ofercie.

2. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 0 501-507-947   email,olx,lub poprzez rezerwacje online

2a. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie wszelkich niezbędnych informacji zgodnie z zadawanymi pytaniami osoby przyjmującej zamówienie.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. firma przyjmuje do wykonania wyżej wymienione zlecenie i zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu i dyspozycjom klienta według określonego cennika.

4. firma nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia dywanów w trakcie wykonywania usługi, powstałe z powodu ukrytych wad dostarczanych przedmiotów usługi.

5. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że dywan ma oznaczenie producenta, na którym zawarty jest sposób prania. W innym wypadku Zamawiający będzie informowany o sposobie prania i ewentualnym ryzyku i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

6. Dywany z wiskozy nowe (sztuczny jedwab) na skutek czyszczenia mogą zmienić strukturę runa ( zmiana odcienia, zesztywnienie włosa)

7. Niemożliwe jest całkowite usunięcie: plam z silnych barwników (kawa, herbata, coca-cola, tusze, itp.), plam z klejów i substancji lepkich, przebarwień powstałych od naturalnego drewna i bejc, plam z moczu oraz jego zapachu, niektórych plam tłustych i niewiadomego pochodzenia, odbarwień.

8. Nie przyjmujemy dywanów typu shaggy w niektórych przypadkach podejmujemy pranie po uzgodnieniu szczegółów z klientem.

9. W miejscu intensywnego użytkowania frędzle ulegają zniszczeniu.

10. Kilimy (bardzo cienkie dywany) mogą stracić kształty i wymiary.

11. Dywany i chodniki wełniane czyszczone po raz pierwszy mogą ulec niewielkiemu skurczeniu.

12. Na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach będące wynikiem uszkodzeń runa

13. Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku zamówienia prania dywanu, co, do którego jest obawa zniszczenia podczas procesu prania

14. Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga telefoniczną, dzwoniąc pod numer 501-507-947.

15. Wszystkie ceny podawane na stronie www.tapmor.pl są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek . Rachunek wystawiany jest w chwili, gdy zamówienie jest zrealizowane .

16.Meble tapicerowane – (usługa prania tapicerki)  mocno zabrudzone przez sierść zwierząt powinny być odkurzone przez właściciela przed praniem.

16.a. Usunięcie sierści z kanapy jest odpłatny

16.b. Trwałe przebarwienia nieusuwalne będą zgłaszane po czyszczeniu.

17.Meble tapicerowane które są mocno zabrudzone-zapuszczone i nie czyszczone przez dłuższy czas – firma nie bierze odpowiedzialności usunięcia wszystkich zabrudzeń przy pierwszym praniu często trzeba dokonać ponownego prania-poprawek i jest ona odpłatna.

III. ODBIÓR I DOSTAWA DYWANÓW

1. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Dywany odbierane i dostarczane są transportem firmy

3. Koszty odbioru i dostawy przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający.

4.Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru. Reklamacje dotyczące przedmiotu usługi przyjmowane są w chwili odbioru do 24 godzin włącznie.

5. Termin wykonywanej usługi nie powinien przekroczyć 7 dni.

V. REKLAMACJE

1. Wszystkie wykonywane usługi objęte są gwarancja.

2. Reklamowany przedmiot usługi odbierany jest na koszt klienta.

3. Do reklamowanego dywanu należy dołączyć rachunek zakupu oraz opis wady reklamowanej usługi. Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

4. Wysyłka naprawionego/poprawionego gwarancyjnie dywanu następuje na koszt Firmy

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby firmy

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

3.korzystając z usług TAPMOR SZCZECIN / MORIS POLAND akceptujesz regulamin firmy